Den försäkrade

Du tjänar in arbetspension på basis av din lön och som en anställd på ett privat apotek har din arbetsgivare tecknat en pensionsförsäkring hos Apotekens Pensionskassa. Som apoteksföretagare intjänar du din pension på basis av arbetsinkomsten och du har själv tecknat en pensionsförsäkring hos Apotekens Pensionskassa.

Vid vilken ålder intjänar du pension

För anställda börjar du intjäna pension månaden efter att du fyllt 17 år. Pensionen växer ända till din högsta pensionsålder som varierar enligt födelseåret. Du tjänar in pension av allt arbete du utför om din lön överstiger 65,26 euro i månaden år 2023 och arbetsgivaren skall anmäla lönen.

Som företagare börjar du intjäna pension månaden efter att du fyllt 18 år. Pensionen växer ända tills din högsta pensionsålder som varierar enligt födelseåret. Du ska själv sköta om att du har en pensionsförsäkring.

Den högsta pensionsåldern varierar beroende på arbetstagarens eller företagarens födelseår.
68 år, om du är född 1957 eller tidigare
69 år, om du är född mellan åren 1958 – 1961
70 år, om du är född 1962 eller senare.

Försäkringsplikten gäller också om du arbetar som pensionär, eftersom du intjänar mera pension vid sidan om pensionen.

Hur tillväxer pensionen

Du intjänar pension från inkomsterna under arbetskarriären som anställd eller som företagare.

Du tjänar in 1,5 procent i pension av din årliga lönesumma som arbetstagare eller FöPL-arbetsinkomst som företagare.

Undantagsvis tjänar 53–62-åringar in 1,7 procent av sina inkomster i pension åren 2017–2025. Övergångstiden gäller inte pension som tjänas in vid sidan om pensionen.

Pension för oavlönade perioder

Pension kan även intjänas från perioder du istället för lön har fått någon förmån, som till exempel sjukdagpenning. Pension intjänas från oavlönade perioder med 1,5 procent per år. Pensionen som du tjänar in för dagpenningar grundar sig på en viss procent av den inkomst enligt vilken dagpenningen uträknats. Det kan till exempel vara årsinkomsten som fastställts i beskattningen. När det gäller studier och hemvård av barn beräknas pensionen som om inkomsten hade varit 785,94 euro per månad (år 2022). Studier eller vård av barn före år 2005 ger inte rätt till pension.

Livslängdskoefficient

Livslängdskoefficienten minskar på månadspensionerna enligt hur den genomsnittliga livslängden fortsätter att växa. När människors livslängd ökar, måste pensionspengarna räcka för en längre tid. Livslängdskoefficientens effekt kan minskas genom att man stannar längre i arbetslivet, vilket sporrar till att fortsätta jobba.

Försäkringsavgifter

Försäkringsavgifter

Förmåner

Annat aktuellt