Arbetspensionskort och pensionsintyg

Arbetspensionskort

Med arbetspensionskortet kan du bevisa att du är pensionär. Du kan med att visa kortet ha möjlighet till pensionärsrabatt på service och biljetter. Du kan också be om rabatt med att visa upp pensionsbeslutet.

Du får ett arbetspensionskort om du är beviljad full pension tills vidare. Pensionsformer som berättigar till arbetspensionskort är: ålderspension, full invalidpension samt arbetslivspension.

Kortet sänds automatiskt per post ungefär en månad efter att den första pensionen utbetalats. Om du tappar kortet eller det försvinner kan du be om ett nytt kort från pensionskassan.

Pensionsintyg

Du kan be om ett intyg över din pension från oss. Här kan du se våra kontaktuppgifter eller skicka ett skyddat e-post härifrån.