Familjepension

Meningen med familjepension är att trygga familjens uppehälle ifall försörjaren dör.

Familjepension

Familjepensionen är indelad i efterlevandepension och barnpension. Både änkan och änklingen har rätt till efterlevandepension. Sambor har inte rätt till efterlevandepension eftersom ett krav är giftermål. Ett barn under 18 år kan få barnpension.

Efterlevandepension

Om din make dör, har du rätt till efterlevandepension, om du och din make har eller har haft ett gemensamt barn. Dessutom förutsätts att ni var gifta vid dödsfallet och att äktenskapet hade ingåtts innan din make hade fyllt 65 år.

Om ni inte har ett gemensamt barn har änkan/änklingen rätt till efterlevandepension om alla dessa förutsättningar uppfylls:

– ni hade gift er innan du fyllde 50 år och innan din make fyllde 65 år
– äktenskapet hade varat minst fem år innan din make dog
– du hade fyllt 50 år eller du hade fått invalidpension enligt arbetspensionslagarna eller sjukpension enligt folkpensionslagen i minst tre år, när din make dog.
Inom efterlevandepensionen jämställs ett registrerat parförhållande med äktenskap.

Efterlevandepensionen upphör, om du ingår nytt äktenskap före 50 års ålder. Då betalas tre års efterlevandepension som engångsbelopp till dig.

Barnpension

Om en förälder dör har också ett biologiskt och ett adoptivbarn rätt till barnpension om hen är under 18 år. Barnpension får också den kvarlevandes barn och adoptivbarn om hen bodde med styvmodern eller styvfadern. Rätten till barnpension är den samma om föräldern till barnet varit i ett registrerat parförhållande.

Barnpensionen upphör då barnet fyller 18 år eller om hen adopteras.