Arbetsvälmående verksamhet

Hanna Pratsch
arbetsvälmående- och HR-chef
09 6126 2728

Arbetsförmågariskens hantering och HR

Samordnaren för arbetsförmågan

Sakkunnig telefontjänst i arbetslivets utmanande situationer. Objektiv service till arbetstagare, arbetsgivare och företagare.

Uppgiften sköts av samordnaren för arbetsförmågan / pensionsexperten Myrna Degerlund. Du når samordnaren tisdagar kl. 8-9 samt kl. 14-15 på numret 050 313 7226.

Det går att separat komma överens om att uppgiften sköts av arbetsvälmåendechefen Hanna Pratsch.

[email protected]   (Om du skickar känsligt eller konfidentiellt material skall du använda skyddad e-post)

Du kan skicka skyddad e-post såhär:

  • Klicka på länken här
  • Servicen ber dig skriva din e-postadress.
  • Fönstret för meddelandet öppnas. Du kan skriva mottagaren till ditt meddelande, ditt meddelande och bifoga eventuella bilagor.