Yrkesinriktad rehabilitering då arbetsförmågan är hotad

Arbetspensionsrehabilitering är individuell, yrkesinriktad rehabilitering. Målsättningen är att du oberoende av sjukdom kan fortsätta arbeta. Om någon sjukdom hotar arbetsförmågan lönar det sig att i tid kontakta hälsovården eller arbetshälsovården för att kartlägga rehabiliteringsbehovet.

Bedömning av hotad arbetsförmåga

För att pensionskassan skall kunna stöda yrkesinriktad rehabilitering förutsätts det att man löper risk för att bli invalidpensionerad inom fem år samt att man skulle kunna påverka det med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering. Dessutom ska du ha tillräckligt med arbetsinkomster under de fem senaste åren. För att kunna bedöma arbetsförmågan behöver vi ett B-läkarutlåtande av din behandlande läkare samt en ifylld ansökan om arbetspensionsrehabilitering.

Vi bedömer din rätt till yrkesinriktad rehabilitering också i samband med din ansökan om invalidpension. Då behövs inte en separat ansökan om arbetspensionsrehabilitering.

Om du har rätt till yrkesinriktad rehabilitering ger vi ett förhandsbeslut om det. Vid behov hjälper vi till med rehabiliteringsplanen.

Rehabiliteringens innehåll övervägs alltid individuellt. Det kan till exempel handla om rehabiliteringsrådgivning, arbetsprövning, utbildningsprövning, läroavtalsutbildning, kurs eller en kurs som leder till ett yrke. Allmän- eller grundskoleutbildning stöds inte. Till yrkesinriktad rehabilitering hör inte heller medicinsk rehabilitering.