Länkar

https://youtu.be/SfLfy-difpI
Samordnaren för arbetsförmågan hjälper till om det uppstår problem med att klara sig i arbetet.

www.arbetspension.fi
Allmän information om pensionssystemet och pensioner. Du kan kontrollera dina egna arbetsförhållanden.

www.kela.fi
Folkpensionsanstaltens egna sidor

www.etk.fi
Pensionsskyddscentralens egna sidor. Information om försäkrandet och pensionssystemet

www.apteekkariliitto.fi
Finlands Apotekareförbund

www.farmasialiitto.fi
Finlands farmaciförbund

www.pam.fi
Servicefacket Pam rf

www.apta.fi
Apotekens Arbetsgivarförbund

www.porasto.fi
Oy Porasto Ab är IT- och pensiosserviceanstalt, som pensionskassan använder

www.elakesaatioyhdistys.fi
Pensionsstiftelseförbundet

www.tela.fi
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf

www.finanssivalvonta.fi
Finansinspektionen. Vakande myndighet.

www.vero.fi
Skatteverket