ArPL- försäkringsavgifter

Försäkringsavgifterna faktureras av arbetsgivaren månatligen. Avgiften innehåller både arbetsgivarens och arbetstagarnas andelar. Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen arbetstagarnas arbetspensionsavgifter. Till pensionskassan ansvarar arbetsgivaren för hela pensionsavgiften, dvs. både sin egen och av arbetstagarnas innehållna andelar.

Fakturering av försäkringsavgifter

Penisionskassan fakturerar ArPL- försäkringsavgifter av arbetsgivaren månatligen på basis av löner som meddelats till inkomstregistret under föregående månad. Avgiften inkluderar både arbetsgivarens och arbetstagarnas andelar.

Förfallodagen är alltid månadens 20. dag. Dröjsmålsräntan är 10,5 % och den räknas från förfallodagen till betalningsdagen. Försäkringsavgiften och dröjsmålsräntan som räknas på den är utmätningsdugliga utan dom eller beslut.

Avgiftsprocent

Varje års avgiftsprocent bekräftar pensionskassans styrelse. Den slutliga avgiftsprocenten fastställs då pensionskassans bokslut är färdigt på följande års sida. Ifall den slutliga avgiftsprocenten är mindre får arbetsgivarna en gottgörelse. Vi måste debitera en tilläggsbetalning, ifall den slutliga avgiftsprocenten är större.

År 2023 är försäkringsavgiften 24,4 %.

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

Arbetstagarna betalar själva en del av arbetspensionsförsäkringens försäkringsavgift. År 2022 är arbetspensionsförsäkringsavgiften för dem under 53 år och för dem över 62 år 7,15 %. 53 – 62 åringars avgift är 8,65 %. Under pensionsreformen 2017 kom man överens om att 53 – 62 åringarnas avgift är 1,5 procentenheter större än för de andra arbetstagarna eftersom de har högre intjäningsprocent. Denna övergångstid håller på till slutet av år 2025.

Arbetsgivaren innehåller arbetstagarnas avgiftsandelar i samband med löneutbetalningen.