Försäkringar

Det är varje arbetsgivares skyldighet att teckna en arbetspensionsförsäkring för sina anställda. De anställda som arbetar på apoteket tillhör ArPL. Apotekare och apotekarens partner, som arbetar på apoteket tillhör FöPL. Apotekarförbundets medlemsapotek sköter sina ArPL och FöPL försäkringar hos Apotekens Pensionskassa.

Mandatum Life sköter farmaceutiska personalens tilläggspensionsskydd

Finlands apotekarförbund, Finlands farmacieförbund och Mandatum Life har gjort ett avtal gällande att den farmaceutiska personalens tilläggspensionsskydd sköts av Mandatum Life.

Också oregistrerade tilläggspensionerna som tidigare varit försäkrade hos pensionskassan överfördes år 2010 till Mandatum Life.

Närmare uppgifter får du från mandatumlife.fi eller 010 516 7925 (telefontjänster).