Ålderspension

Den lägsta pensionsåldern bestäms utifrån födelseåret.

Ålderspension

Man kan avgå med ålderspension när man har uppnått den lägsta pensionsåldern. Den bestäms utifrån födelseåret.
Pensionsåldern för dem som är födda innan 1955 är 63 år.
För dem som är födda år 1955 eller senare höjs pensionsåldern med tre månader per år, tills den är 65.
Födelseår:
1955 -> 63 år 3 månader
1956 -> 63 år 6 månader
1957 -> 63 år 9 månader
1958 -> 64 år
1959 -> 64 år 3 månader
1960 -> 64 år 6 månader
1961 -> 63 år 9 månader
1962 – 1964 -> 65 år

Om du är löntagare skall din anställning upphöra innan du går i ålderspension. Om du ansöker om ålderspension först vid 68 års ålder behöver inte arbetsförhållandet upphöra. Då du går i pension får du all pension du intjänat under hela din arbetskarriär. Det krävs inte att man avslutar företagsverksamheten, men försäkringsplikten upphör då ålderspensionen börjar.
Arbetslösa kan beviljas ålderspension om man är född 1957 eller tidigare och fått inkomstrelaterad dagpenning av en arbetslöshetskassa eller FPA:s grunddagpenning för minst en tilläggsdag under den månad som föregår den då pensionen börjar.

Om du går i pension senare än vid i din lägsta pensionsålder får du en uppskovsförhöjning på hela pensionen. Uppskovsförhöjningen är 0,4 procent för varje uppskjuten månad. Att fortsätta jobba och intjäna pension efter den lägsta pensionsåldern lönar sig därför lika mycket som före pensionsreformen 2017.

Man måste ansöka om ålderspension. Blanketten hittar du här.

Du intjänar mera pension från arbetet vid sidan av pensionen. Du har rätt till pensionen då du uppnått den övre åldersgränsen för försäkrandet. Den här pensionen måste man ansöka om separat.

Partiell förtida ålderspension

Du kan börja lyfta partiell förtida ålderspension då du fyllt 61 år. För dem som är födda år 1964 eller senare höjs åldersgränsen till 62 år. Till dem som är födda efter det höjs åldersgränsen med högst två månader per gång. På det sättet kommer den lägre åldersgränsen att vara tre år innan den lägsta pensionsåldern.

Den partiella pensionens belopp är antingen 25 procent eller 50 procent av pensionen som intjänats vid slutet av föregående år. Ifall man först lyfter 25 procent kan man vid ett senare skede lyfta 25 procent till. Om man genast lyfter 50 % går det inte att senare ändra på det.

Ifall du inte ännu har uppnått din pensionsålder då den partiella ålderspensionen börjar, justeras den andel av pensionen du nu tar ut med en förtidsminskning. Minskningen är 0,4 procent för varje månad du har kvar till din pensionsålder.

Vid sidan av den partiella förtida ålderspensionen kan du jobba fritt och fortsätta intjäna pension. Om du är företagare skall företagsverksamheten pensionsförsäkras normalt.

Då du delvis lyfter din ålderspension sänker det i viss mån din egentliga ålderspension.
Vi rekommenderar att du ber om en uppskattning på hur pensionen påverkar din ålderspension av pensionskassan innan du ansöker om förtida ålderspension.