Utbetalning av pension

Pensionerna betalas månatligen huvudsakligen den första bankdagen i månaden. Pensionen betalas till det konto du har anmält till pensionskassan. Vi kan inte betala ut pensionen tidigare.

Utbetalning av pension utrikes

Vi kan betala pensionen direkt endast till SEPA- länderna (Single Euro Payments Area). Det vill säga:

  • EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike
  • EES-länderna: Island, Liechtenstein, Norge, Monaco
  • Andorra, San Marino, Schweiz, Vatikanen

Vi behöver både IBAN och BIC koder, då vi betalar pensionen till utländska konton som hör till SEPA.

Om du vill att pensionen skall utbetalas till ett land som inte hör till SEPA-området skall du själv göra ett avtal med en finsk bank.

Vi skickar årligen en blankett för boendeanmälan till pensionstagarna. Fyll i blanketten och returnera den senast det datum som står skrivet, så att inte utbetalningen av pensionen avbryts.