Pensionstagare

Du har arbetat på privatapotek som företagare eller arbetstagare och njuter nu av din pension.

Förhöjningar

Med den årliga arbetspensionsindexjusteringen tryggas pensionens köpkraft. Med invalidpensionens engångsförhöjning förbättras nivån på de ungas pension.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen indexet.

Annat aktuellt