Pensionstagare

Du har arbetat på privatapotek som företagare eller arbetstagare och njuter nu av din pension.

Förhöjningar

Med den årliga arbetspensionsindexjusteringen tryggas pensionens köpkraft. Med invalidpensionens engångsförhöjning förbättras nivån på de ungas pension.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen indexet.

Annat aktuellt

Pensionstagarnas nätservice har tagits i bruk

Vi har tagit i bruk nätservice var du kan kontrollera uppgifter som har med pensionens utbetalning att göra. I nätservicen kan du ändra ditt kontonummer eller höja på din skatteprocent. Du kan också ändra din postadress, dvs. adressen vi skickar brev om ändringar i pensionen.