Arbetspensionsutdrag

I pensionsutdraget ser du dina anställningar i den offentliga och privata samt företagsverksamhet och vad du intjänat för pension av dessa. Du ser också i utdraget vad du intjänat i pension av oavlönade perioder.

Vart tredje år skickas ett arbetspensionsutdrag till personer under 60 år. Över 60 åringar får varje år utdraget. Till sådana som får pension skickas inte utdraget. Kontrollera utdraget du fått och meddela oss ifall något fattas eller om det finns felaktiga uppgifter på det. Ju tidigare du anmäler om fel desto lättare är det att korrigera felet. Det är pensionskassans skyldighet att korrigera felaktiga uppgifter från de senaste sec åren. Efter det överförs ansvaret helt och hållet till dig. Om du vill korrigera uppgifter från den privata sektorn som är över sex år gamla skall du skicka oss verifikat över arbetsförhållandet och lönen. På basis av inkomstuppgifter som fattas från pensionsutdraget intjänas ingen pension.

Du kan när som helst kontrollera arbetspensionsutdraget från nätservicen. Där kan du också välja om du vill i fortsättningen kontrollera pensionsutdraget på nätet.