Farmaseuttisten työntekijöiden lisäeläke

Etuusperusteisten rekisteröimättömien lisäeläkkeiden vastuiden ja hoidon siirto Mandatum Lifeen

Kaikkien rekisteröimättömien lisäeläkkeiden hoito ja vastuut siirrettiin Mandatum Lifeen 1.10.2010. Mandatum Life siten antaa näiden lisäeläkkeiden päätökset ja maksaa eläkkeet. Näihin lisäeläkkeisiin oikeutetut saavat Mandatum Lifelta henkilökohtaisen ilmoituksen eläkkeestään.

Rekisteröity lisäeläke hoidetaan edelleen Apteekkien Eläkekassassa, eikä rekisteröimättömien lisäeläkkeiden siirrolla ole siihen mitään vaikutusta.

Etuusperusteinen lisäeläke 31.12.2009 saakka

Farmaseuttisilla työntekijöillä oli rekisteröity lisäeläkejärjestely voimassa v. 1975-2000. Lisäeläke takasi 60 prosentin kokonaiseläkkeen 63 vuoden alennetussa eläkeiässä, mikäli apteekkipalvelusta oli siihen mennessä vähintään 30 vuotta. Alennetun eläkeiän ansiosta karttui lakisääteistä peruseläkettä muita paremmin, minkä ansiosta ansaitut eläkkeen ovat yli 10 prosenttia suuremmat kuin ne ilman lisäeläkejärjestelyä olisivat olleet. Rekisteröity lisäeläke on osa lakisääteistä eläketurvaa ja nämä lisäeläkkeet maksetaan yhdessä muun lakisääteisen eläkkeen kanssa.

Rekisteröidyssä lisäeläkejärjestelyssä oli vuoden 1998 loppuun saakka voimassa 5 vuoden karenssiaika. Apteekkipalvelusaikaa piti siten olla vähintään 5 vuotta, jotta pääsi rekisteröidyn lisäeläkejärjestelyn etujen piiriin. Jos näihin 5 vuoteen sisältyi työskentelyä farmaseuttisena työntekijänä, karttui siltä osin erillistä rekisteröimätöntä lisäeläkettä.

Rekisteröity lisäeläkejärjestely päättyi vuoden 2000 lopussa ja vuoden 2001 alusta alkaen lisäeläkkeet karttuivat rekisteröimättömän lisäeläkejärjestelyn mukaisesti. Lisäeläke takasi edelleen samalla tavalla 60 prosentin kokonaiseläkkeen. Tämän rekisteröimättömän lisäeläkejärjestelyn mukaisena eläkkeenä saa vähintään omia maksuosuuksia vastaavan vanhuuseläkkeen.

Eläkekassan hoitaman etuusperusteisen rekisteröimättömän lisäeläketurvan karttuminen päättyi kaikkien siihen kuuluneiden osalta 31.12.2009.

Maksuperusteinen lisäeläke 1.1.2010 alkaen

Vuoden 2010 alusta lisäeläke on järjestetty maksuperusteisena ja sitä hoitamaan on valittu Mandatum Life. Tähän maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen pääsevät mukaan kaikki 23 vuotta täyttäneet yksityisapteekkien farmaseuttiset työntekijät. Lisäeläkkeen eläkeikä on 63 vuotta.

Työnantaja pidättää kunkin oman 1,2 prosentin maksuosuuden palkanmaksun yhteydessä niiltä farmaseuttisilta työntekijöiltä, jotka ovat tulleet tämän lisäeläkkeen piiriin ennen vuotta 2013. Työnantaja maksaa saman suuruisen 1,2 prosentin maksuosuuden. Työntekijä siis saa hyväkseen henkilökohtaiseen rahastoonsa 2,4 prosentin suuruisen maksun.

Verolain muutoksesta johtuen vuonna 2013 ja sen jälkeen farmaseuttipalveluksensa aloittavat ja lisäeläkkeen piiriin tulevat eivät voi maksaa omaa maksuosuutta. Heidän osaltaan rahastoon kertyy siis vain työnantajan maksama osuus eli 1,2 % palkasta. Tällä järjestelyllä lisäeläkkeen eläkeikä säilyi tälläkin ryhmällä 63 vuotena.

Rahastolle saatavien tuottojen ja vähennettyjen kulujen pohjalta muodostuu aikanaan maksettava lisäeläke. Lisätietoja saa osoitteesta www.mandatumlife.fi tai 010 516 7925 eläkepalvelut.