Ansökningsinstruktioner

Lägenheter hyrs ut till privata personer och företag. Hyresgästerna väljs på basis av ansökningar. Vid valet av hyresgäst beaktas den sökandes hyresbetalningsförmåga (kredituppgifter granskas) och behovet av lägenhet.

Elektronisk ansökningsblankett hittar du här (endast på finska).

Lägenhetsansökningen är i kraft i tre månader. Vi meddelar per telefon om valet av hyresgäst samt om visningar.

Uppsägning görs skriftligt. Blanketten hittar du här (på finska). Hyresgästen uppsägningstid är en kalendermånad.

För alla lägenheter uppbärs en hyresgaranti som motsvarar beloppet av två månaders hyra. Den skall betalas innan man får nycklarna. Andra garantier godkänns inte.

Uthyrningen av lägenheter sköter:

Kirsti Mansikkamäki
Disponent
09 6126 2733, 050 454 6882
[email protected]