Pensions- och försäkringsärenden

Pensions- och rehabiliteringsrådgivning
tel. 09 6126 2717 må – fre kl. 10 – 14
[email protected]  

Försäkringsrådgivning
tel. 09 6126 2712 må – fre kl. 10 – 14
[email protected]

Du kan skicka skyddad e-post såhär:

  • Klicka på länken här
  • Servicen ber dig skriva din e-postadress.
  • Fönstret för meddelandet öppnas. Du kan skriva mottagaren till ditt meddelande, ditt meddelande och bifoga eventuella bilagor.

Marja Koponen
administrativ chef för pensioner, vice verkställande direktör
09 6126 2721

Arbetshälsoverksamhet, pensions-, rehabilitering- och försäkringsärenden

 

Pensions- och rehabiliteringsexperter

Pensions- och rehabiliteringsärenden, rådgivning och uppskattningar.

Myrna Degerlund
09 6126 2741

Anniina Hämäläinen
09 6126 2725

Satu Konttila
09 6126 2718

Minna Riihikanto
09 6126 2716

 

Försäkringsexperter

ArPL- FöPL- försäkringar och försäkringsavgifter

Seija Ekström
09 6126 2742

Satu Konttila
09 6126 2718