Apotekens Pensionskassa är privatapotekens egen pensionsförsäkrare

Pensionskassans viktiga målsättning är att erbjuda ett förmånligare alternativ till apoteksbranschen än arbetspensionsbolagen.

Aktuellt

Apotekens Pensionskassa

Apotekens Pensionskassa är privatapotekens egen pensionsförsäkrare. Pensionskassan är grundad år 1864 och är Finlands äldsta pensionsanstalt. I en föränderlig värld ger kassan fortsättningsvis skydd till över 8000 arbetstagare och företagare. Kassan har över 4900 pensionstagare.

Pensionskassans viktiga målsättning är att erbjuda ett förmånligare alternativ till apoteksbranschen än arbetspensionsbolagen. Denna målsättning har uppfyllts redan länge. Soliditeten har hållits bra och är samtidigt bättre än arbetspensionsbolagens. På det sättet har det skapats en grund för kommande avkastningar och för att hålla försäkringspremier på konkurrenskraftig nivå också i framtiden. Med hjälp av soliditeten är betalningen av pensioner också tryggad i alla ekonomiska situationer.

Denna princip har förverkligats redan länge. Soliditeten har hållits på bra nivå och samtidigt varit bättre än arbetspensionsbolagens. På det sättet har en bas för framtida avkastningar skapats samt också möjligheten att uppehålla konkurrenskraftig nivå på försäkringsavgifterna också i framtiden. Mwed hjälp av soliditeten tryggas även utbetalningen av pensioner i alla ekonomiska situationer.

Pensionskassans verksamhet

Ålderspension

Man kan avgå med ålderspension när man har uppnått den lägsta pensionsåldern. Den bestäms utifrån födelseåret.
Pensionsåldern för dem som är födda innan 1955 är 63 år. För dem som är födda år 1955 eller senare höjs pensionsåldern med tre månader per år, tills den är 65.

Ålderspension