Apotekens Pensionskassa är privatapotekens egen pensionsförsäkrare

Pensionskassans viktiga målsättning är att erbjuda ett förmånligare alternativ till apoteksbranschen än arbetspensionsbolagen.

Aktuellt

02.06.2021

Vi betalar en gottgörelse från ArPL-försäkringsavgifterna för år 2020.

Tack vare ett bra placeringsår bekräftades i bokslutet den slutliga ArPL –försäkringsavgiftsprocenten till att vara 23,6. Det är en...

11.05.2021

Information gällande kassamötet

Apotekens Pensionskassas kassamöte hölls 21.4.2021. Närmare information hittar du <a...

30.03.2021

Kassamöte

Kassamöte ons 21.4.2021 kl. 17. Anmälning senast fre 16.4.2021 kl. 16. Närmare uppgifter samt anmälningsanvisningar hittar du ...

19.03.2021

Du kan ansöka om alla pensioner via nätet (endast på finska för tillfället)

Förutom elektroniska ansökningar om ålderspensioner har vi tagit i bruk elektronisk ansökning om yrkesinriktad rehabilitering,...

31.12.2020

Pensionskassa informerar

Läs den nyaste Pensionskassan informerar publikationen ...

23.12.2020

Pensioner och förmåner meddelas till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2021

Fr.o.m. början av år 2021 meddelar vi till inkomstregistret uppgifter om betalda pensioner och förmåner. Detta borde underlätta...

18.12.2020

Försäkringsavgifter år 2021

Pensionskassans styrelse fastställde ArPL -försäkringens förskottspremie för år 2021. Förskottspremien är 24,5 %. Pensionskassan...

03.11.2020

Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2021 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har den 22 oktober fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för år 2021. ...

23.10.2020

Tillgänglighetsutlåtande

I det publicerade tillgänglighetsutlåtandet hittar du kontaktuppgifter, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med de digitala...

17.06.2020

ArPL- försäkringsavgifterna för år 2019. Vi betalar en tilläggsgottgörelse.

Tack vare ett mycket lyckat placeringsår bekräftades i bokslutet den slutliga ArPL – försäkringsavgiftsprocenten till att vara 0,4...

19.03.2020

Coronavirusets inverkan

På grund av coronavirusläget är vårt kontor stängt tillsvidare. Vi rekommenderar att ni sköter era ärenden på nätet. Vår...

Apotekens Pensionskassa

Apotekens Pensionskassa är privatapotekens egen pensionsförsäkrare. Pensionskassan är grundad år 1864 och är Finlands äldsta pensionsanstalt. I en föränderlig värld ger kassan fortsättningsvis skydd till över 8000 arbetstagare och företagare. Kassan har över 4900 pensionstagare.

Pensionskassans viktiga målsättning är att erbjuda ett förmånligare alternativ till apoteksbranschen än arbetspensionsbolagen. Denna målsättning har uppfyllts redan länge. Soliditeten har hållits bra och är samtidigt bättre än arbetspensionsbolagens. På det sättet har det skapats en grund för kommande avkastningar och för att hålla försäkringspremier på konkurrenskraftig nivå också i framtiden. Med hjälp av soliditeten är betalningen av pensioner också tryggad i alla ekonomiska situationer.

Denna princip har förverkligats redan länge. Soliditeten har hållits på bra nivå och samtidigt varit bättre än arbetspensionsbolagens. På det sättet har en bas för framtida avkastningar skapats samt också möjligheten att uppehålla konkurrenskraftig nivå på försäkringsavgifterna också i framtiden. Mwed hjälp av soliditeten tryggas även utbetalningen av pensioner i alla ekonomiska situationer.

Pensionskassans verksamhet

Ålderspension

Man kan avgå med ålderspension när man har uppnått den lägsta pensionsåldern. Den bestäms utifrån födelseåret.
Pensionsåldern för dem som är födda innan 1955 är 63 år. För dem som är födda år 1955 eller senare höjs pensionsåldern med tre månader per år, tills den är 65.