Arbetshälsa

Arbetshälsa och arbetsförmågan är på vårt allas ansvar. Arbetshälsan och uppehåll av arbetsförmågan samt förlängning av arbetskarriär i apoteksbranschen begrundas i branschens egen samarbetsgrupp. I gruppen finns med förutom pensionskassan Finlands Apotekarförbund, Finlands Farmacieförbund, Apotekens Arbetsgivarförbund, Servicefacket PAM och Arbetarskyddscentralen.

Verksamhet inom arbetshälsan

Det har planerats en guide som heter ”Työhyvinvointia apteekkeihin” och den är menad att användas av apotekets hela personal. Vi önskar att den uppmuntrar och ger vinkar beträffande apotekets egen arbetshälsa. Alla har en stor roll då det gäller den egna arbetshälsan och att orka arbete samt arbetsförmågan. Du kommer väl ihåg att ju längre du orkar vara i arbetslivet desto bättre pension får du. Arbetshälsan är en gemensam sak för hela arbetsgemenskapen. Förhoppningsvis är arbetshälsan en del av den dagliga verksamheten på apoteket.

Pensionskassan ordnar bland annat olika skolningstillfällen, vilkas mål är att främja förverkligandet av arbetshälsan och sammanhållning.

Guide (på finska)