Apotekens Pensionskassas verksamhetsberättelser

Från verksamhetsberättelserna ser du den väsentligaste informationen gällande kassans verksamhet. Där hittar du de årliga beskrivningarna på administrationen, förmånerna, ansvaren, nivån på försäkringspremier, placeringsverksamheten samt soliditeten. Även statistik och nyckeltal finns i verksamhetsberättelserna.