Invalidpension

Invalidpensionen tryggar uppehället för en långtidssjuk.

Invalidpension

Invalidpension eller rehabiliteringsstöd kan du få om din arbetsförmåga har sänkts märkbart för åtminstone ett år utan avbrott och du inte har fyllt din lägsta pensionsålder. Rehabiliteringsstödet beviljas för tidsbunden tid och invalidpensionen beviljas tillsvidare. Invalidpensionen och rehabiliteringsstödet är förknippade med sjukförsäkringens dagpenning. Då sjukdagpenningen, som folkpensionsanstalten utbetalar, upphör finns det möjlighet att få invalidpension ifall villkoren för att få pensionen uppfylls. Om du inte överhuvudtaget ansöker om sjukdagpenning kan du direkt ansöka om invalidpension eller rehabiliteringsstöd.

Då arbetsoförmågan bedöms används B-läkarutlåtande som grund. Ansökningsblanketten hittar du här.
Vi bedömer alltid din rätt till yrkesinriktad rehabilitering då du vi handlägger din ansökan om invalidpension.

Delinvalidpension

Du kan beviljas delinvalidpension om din arbetsförmåga är nedsatt, men du ändå klarar deltidsarbete eller lättare arbetsuppgifter än tidigare. Du kan ansöka om ett förhandsbeslut beträffande rätten till delinvalidpension och på det sättet direkt från arbetet gå i delinvalidpension. Du kan ansöka om delinvalidpension också om du är arbetslös. Delinvaldpension som är beviljat för en tidsbunden tid kallas partiellt rehabiliteringsstöd. Du hittar ansökningsblanketten här. Vi undersöker alltid rätten till yrkesinriktad rehabilitering då vi handlägger din ansökan om invalidpension.