Fastighetsärenden

Uthyrning av lägenheter
09 6126 2733

Antti Jäntti
fastighetsplaceringschef
09 6126 2732

Kirsti Mansikkamäki
disponent
09 6126 2733