Ändringsanmälningar

Det är viktigt att vi har dina korrekta kontaktuppgifter samt kontonummer. Du kan kontrollera dina uppgifter och göra ändringsanmälan (postadress, kontonummer och skatteprocent) via nättjänsten.