Ansökning av pension

Alla pensioner skall man skriftligt ansöka om med en pensionsansökan. Med samma ansökan kan du ansöka om både arbets- och folkpension. Om din arbetspension är ca 1 300 e/mån. eller under (i samboförhållande och äktenskap ca 1 160 e/mån.) lönar det sig att även ansöka om folkpension. Noggranna inkomstgränser för folkpensionen hittar du på folkpensionsanstaltens nätsidor www.kela.fi. Ansökan är bra att göra två månader innan du går i pension.