Vi betalar en gottgörelse från ArPL-försäkringsavgifterna för år 2021.

Tack vare ett mycket lyckat placeringsår bekräftades i bokslutet den slutliga ArPL – försäkringsavgiftsprocenten till att vara 0,7 procentenheter mindre än försäkringsavgiften som uppburits. Den slutliga försäkringsavgiften är alltså 23,8 procent.

Försäkringsavgiften uppbars som 24,5 procent. I denna avgiftsprocent var det också i förskott beaktat en 0,3 procentenheters gottgörelse i jämförelse med pensionsbolagens avgifter i medeltal. Eftersom den slutliga försäkringsavgiften bekräftades vara ännu lägre betalar pensionskassan en gottgörelse till sina kunder. Gottgörelsen gäller dem som hade ArPL-försäkringen i kraft 31.12.2021.

Denna tilläggsgottgörelse betalar vi till kundernas konton som returnering av ArPL- försäkringsavgifterna så, att den är på kontot senast 20.6.2022. Dessa returneringar kan inte direkt användas till gottgörelse beträffande andra fakturor. Vi sänder separat en kundmässig specifikation av gottgörelsen via posten.

En riktigt trevlig sommar önskar

Apotekens Pensionskassa