Apteekkien Eläkekassan toimintakertomukset

Toimintakertomuksista näet olennaiset tiedot eläkekassan toiminnasta. Niistä löytyvät vuosittaiset kuvaukset hallinnosta, etuuksista, vastuista, vakuutusmaksutasosta, sijoitustoiminnasta sekä vakavaraisuudesta. Toimintakertomukset sisältävät myös tilastoja sekä tunnuslukuja.