Eläkekassan toiminta

Apteekkien Eläkekassa

Eläkekassassa vakuutetut ovat kassan jäseniä. Jäsenistä TyEL -vakuutettuja on
7 203 ja YEL -vakuutettuja 684 (v. 2019).

Työnantajat, jotka ovat ottaneet TyEL –vakuutuksen, ovat kassan kannattajaosakkaita. Kannattajaosakkaita ovat yksityisapteekkien apteekkarit sekä eräät apteekkialan järjestöt ja yritykset. Yhteensä kannattajaosakkaita on 632 (v. 2019).

Eläkkeensaajia kassassa on yli 4 900. Vuosittain eläkkeitä maksetaan noin 98,1 miljoonaa euroa. Eläkevastuu TyEL:n osalta on noin 554,6 miljoonaa euroa ja TEL -lisäeläketurvan osalta noin 20,2 miljoonaa euroa (v. 2019).

Eläkekassan sijoitusomaisuus on noin 651,6 miljoonaa euroa (v. 2019).

Omistajaohjauksen periaatteet

Apteekkien Eläkekassan sijoitustoiminnan tarkoituksena on turvata vakuutetuilleen kuuluvien työeläkkeiden maksaminen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Vastuuvelan katteelle tavoitellaan sijoitustoiminnalla hvvää ja vakaata tuottoa sijoitussuunnitelmassa määritellyllä riskillä.

Kassa on vastuullinen sijoittaja ja toimimme kestävää kehitystä edistävällä tavalla myös omistajaohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Lue eläkekassan omistajaohjauksen periaatteet ohesta.

Lue

Vastuullisuustyö

Vastuullisuus on osa Apteekkien Eläkekassan perustehtävää ja kaikkea toimintaa. Vastuullisuustyö perustuu vastuullisuusperiaatteisiin, sidosryhmien odotuksiin sekä toimintaan vaikuttaviin megatrendeihin.

Eläkekassalle on laadittu vastuullisuusohjelma, jotta vastuullinen toiminta varmistetaan myös tulevaisuudessa. Oheinen raportti kokoaa yhteen eläkekassan vastuullisuustyön tärkeimmät osa-alueet ja teot eläkevakuuttajan näkökulmasta.

Katso yritysvastuuraportti