Eläkekassan toiminta

Apteekkien Eläkekassa

Eläkekassassa vakuutetut ovat kassan jäseniä. Jäsenistä TyEL -vakuutettuja on
7 408 ja YEL -vakuutettuja 685 (v. 2018).

Työnantajat, jotka ovat ottaneet TyEL –vakuutuksen, ovat kassan kannattajaosakkaita. Kannattajaosakkaita ovat yksityisapteekkien apteekkarit sekä eräät apteekkialan järjestöt ja yritykset. Yhteensä kannattajaosakkaita on 626 (v. 2018).

Eläkkeensaajia kassassa on yli 4 900. Vuosittain eläkkeitä maksetaan noin 94,1 miljoonaa euroa. Eläkevastuu TyEL:n osalta on noin 521,5 miljoonaa euroa ja TEL -lisäeläketurvan osalta noin 21,3 miljoonaa euroa. (v. 2018)

Eläkekassan sijoitusomaisuus on noin 600,3 miljoonaa euroa (v. 2018).

Omistajaohjauksen periaatteet

Apteekkien Eläkekassan omistajaohjauksen periaatteet.

Lue