Eläkkeen maksaminen

Eläkkeet maksetaan kuukausittain pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä sille pankkitilille, jonka olet ilmoittanut eläkekassalle. Emme voi aikaistaa kuukausieläkkeen maksupäivää, emmekä voi myöntää ennakkoa tulevaa eläkettä vastaan.

Eläkkeen maksaminen ulkomaille

Voimme maksaa eläkkeen suoraan vain Sepa -maihin. Sepa -maihin kuuluvat kaikki EU-maat, eli Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Romania, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro. EU:n ulkopuolisista maista Sepa -alueeseen kuuluvat Islanti, Lichtenstein, Norja, Monaco ja Sveitsi.
Tarvitsemme sekä IBAN että BIC koodin, kun maksamme eläkkeen suoraan Sepa -alueeseen kuuluvalle ulkomaiselle pankkitilille.

Jos haluat, että eläke maksetaan Sepa -alueen ulkopuolella sijaitsevalle pankkitilille, sinun pitää itse tehdä asiasta sopimus suomalaisen pankin kanssa.

Lähetämme vuosittain ulkomailla asuville eläkkeensaajille asumisilmoituslomakkeen. Täytä lomake ja palauta se allekirjoitettuna määräpäivään mennessä varmistaaksesi eläkkeesi maksamisen jatkuminen.