Linkit

https://youtu.be/SfLfy-difpI
Työkykykoordinaattori auttaa työssä selviytymiseen liittyvissä ongelmatilanteissa.

www.tyoelake.fi
Yleistietoa työeläkejärjestelmästä ja eläkkeistä. Omien ansiotyösuhteiden tarkistaminen

www.kela.fi
Kansaneläkelaitoksen omat sivut

www.etk.fi
Tietoa vakuuttamisesta ja eläkejärjestelmästä

www.apteekkariliitto.fi
Suomen Apteekkariliitto

www.farmasialiitto.fi
Suomen Farmasialiitto

www.pam.fi
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

www.apta.fi
Apteekkien Työnantajaliitto

www.porasto.fi
Oy Porasto Ab on eläkekassan käyttämä ATK-ja eläkepalvelulaitos

www.elakesaatioyhdistys.fi
Eläkesäätiöyhdistys

www.tela.fi
Työeläkelaitosten liitto

www.finanssivalvonta.fi
Valvova viranomainen

www.vero.fi
Verottaja