Työhyvinvointi

Työhyvinvointi ja työkykymme ylläpito on meidän kaikkien vastuulla. Apteekkialan työhyvinvointia ja työkyvyn ylläpitoa sekä työurien pidentämistä edistäviä toimia pohditaan alan omassa yhteistyöryhmässä. Apteekkialan työhyvinvointiryhmässä ovat mukana Apteekkien Eläkekassan lisäksi Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Apteekkien Työnantajaliitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Työturvallisuuskeskus. Työhyvinvointiryhmää vetää eläkekassan työhyvinvointi- ja HR-päällikkö.

Työhyvinvointitoiminta

Eläkekassa järjestää mm. erilaisia koulutustapahtumia, joiden tavoitteena on edistää työhyvinvoinnin toteutumista ja yhteistoimintaa apteekeissa sekä samalla ehkäistä ennenaikaista eläkkeelle joutumista työkyvyttömyyden vuoksi.

Apteekkialalle suunniteltu Työhyvinvointia apteekkeihin -opas on tarkoitettu koko henkilökunnan käyttöön ja sen toivotaan antavan vinkkejä ja virikkeitä apteekin omaan työhyvinvointitoimintaan. Jokaisella on oma tärkeä osansa työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisessä ja oman työkykynsä ylläpitämisessä. Muistathan, että mitä pidempään jaksat työelämässä, sitä paremman eläkkeen saat loppuelämäsi turvaksi. Hyvinvointi työssä on koko työyhteisön yhteinen asia. Toivottavasti apteekissasi työhyvinvointitoiminta on osana jokapäiväistä toimintaanne.

 

Opas