Vastuullisuustyö

Vastuullisuus on osa Apteekkien Eläkekassan perustehtävää ja kaikkea toimintaa. Vastuullisuustyö perustuu vastuullisuusperiaatteisiin, sidosryhmien odotuksiin sekä toimintaan vaikuttaviin megatrendeihin.

Eläkekassalle on laadittu vastuullisuusohjelma, jotta vastuullinen toiminta varmistetaan myös tulevaisuudessa. Raportti kokoaa yhteen eläkekassan vastuullisuustyön tärkeimmät osa-alueet ja teot eläkevakuuttajan näkökulmasta.