Vakuutukset

Jokaisen työnantajan lakisääteinen velvollisuus on huolehtia työntekijöiden työeläkevakuuttamisesta. Apteekissa työskentelevät työntekijät kuuluvat työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin. Apteekkari ja apteekissa työskentelevä puoliso kuuluvat Yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin. Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekit hoitavat TyEL ja YEL-vakuutuksensa Apteekkien Eläkekassassa.

Farmaseuttisten työntekijöiden lisäeläketurvaa hoitaa Mandatum Life

Suomen Apteekkariliiton, Suomen Farmasialiiton ja Mandatum Lifen tekemän sopimuksen mukaisesti Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien farmaseuttisen henkilökunnan maksuperusteinen lisäeläketurva on järjestetty Mandatum Lifessa.

Myös aiemmin eläkekassassa vakuutetut rekisteröimättömät lisäeläkkeet on siirretty Mandatum Lifen hoitoon vuonna 2010.

Tarkempia tietoja www.mandatumlife.fi tai 010 516 7925 eläkepalvelut.