Eläke-etuudet

Apteekkien Eläkekassasta maksettavat työeläkelakien mukaiset eläke-etuudet ovat:

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä valintansa mukaan aikaisintaan ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Ennen vuotta 1955 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta. Vuodesta 2017 alkaen vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä vanhuuseläkkeen alarajaa nostetaan 3 kuukautta jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta.
Syntymävuosi:
1955 -> 63 v 3 kk
1956 -> 63 v 6 kk
1957 -> 63 v 9 kk
1958 -> 64 v
1959 -> 64 v 3 kk
1960 -> 64 v 6 kk
1961 -> 64 v 9 kk
1962 – 1964 -> 65 v

Yrittäjätoiminnan ei tarvitse päättyä vanhuuseläkkeelle jäädessä. Siirtyessäsi vanhuuseläkkeelle saat koko työuraltasi kertyneen eläkkeen. Koko kertyneeseen eläkkeeseen tulee lykkäyskorotus, mikäli jäät vanhuuseläkkeelle myöhemmin kuin alimmassa eläkeiässäsi. Lykkäyskorotus on 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta lykkäät eläkkeen ottamista. Työnteon jatkaminen ja eläkkeen kerryttäminen yli alimman eläkeiän on siten edelleen suunnilleen yhtä kannattavaa kuin se oli ennen vuoden 2017 eläkeuudistusta.

Vanhuuseläkkeen rinnalla tehty ansiotyö kartuttaa lisää eläkettä. Eläkkeen rinnalla jatkuvan yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on kuitenkin vapaaehtoista.

Erityisesti jos harkitset vanhuuseläkkeen nostamista yritystoíminnan vielä jatkuessa, kannattaa verotuksen vaikutus selvittää. Huomioithan, että vakuutuksen päättyessä jäävät vakuutusmaksut verotuksen vähennyksistä pois.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle voit siirtyä 61 vuotta täytettyäsi. Vuonna 1964 syntyneillä alaikäraja nousee 62 vuoteen. Sen jälkeen syntyneillä alaikäraja nousee enintään kaksi kuukautta kerrallaan kuten alin vanhuuseläkeikä. Alaikäraja tulee näin olemaan kolme vuotta ennen alinta vanhuuseläkeikää.

Eläkkeen määrä on 25 tai 50 prosenttia edellisen vuoden loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä. Mikäli ensin ottaa 25 prosentin osuuden, voi myöhemmin ottaa toisen 25 prosentin osuuden. Jos ottaa heti 50 prosentin osuuden, ei sitä voi enää sen jälkeen muuttaa. Nostettavaan osaan tulee pysyvä varhennusvähennys, joka on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista eläkeikää. Vastaavasti tulee lykkäyskorotusta 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen ottamista lykkää yli alimman vahuuuseläkeiän. Lykättävälle eläkkeelle ei ole yläikärajaa.

Osittainen vanhuuseläke ei rajoita työskentelyä. Yrittäjän on eläkevakuutettava yritystoiminta normaalisti, mikäli se edelleen jatkuu.

Ennen osittaisen vanhuuseläkkeen hakemista kannattaa selvittää verotuksen vaikutus.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen voit saada, jos työkykysi on alentunut huomattavasti ja olet alle vanhuuseläkeiän. Kuntoutustuki on määräaikainen ja se myönnetään, kun kuntoutus- ja hoitosuunnitelman perusteella työkyvyn palautuminen on todennäköistä. Työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi.

Kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke myönnetään täytenä, jos työkykysi on heikentynyt vähintään 3/5. Osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruinen kuntoutustuki tai osatyökyvyttömyyseläke myönnetään, jos työkykysi on heikentynyt vähintään 2/5. Työkyvyttömyyden tulee jatkua yhdenjaksoisesti vähintään vuoden ajan.

Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen hakeminen on sidoksissa sairausvakuutuksen päivärahaan. Jos työkyvyttömyytesi arvioidaan jatkuvan Kansaneläkelaitoksen maksaman sairauspäivärahan ensisijaisuusajan päätyttyä, on mahdollista hakea työkyvyttömyyseläkettä. Jos et hae sairauspäivärahaa lainkaan, voit hakea suoraan eläkettä tai kuntoutustukea.

Osaeläkeoikeudesta voit hakea ennakkopäätöstä.

Työkyvyttömyyden arvioinnissa käytetään pohjana lääkärin antamaa B-lääkärinlausuntoa.

Työkyvyttömyysasian käsittelyn yhteydessä arvioidaan aina ensin oikeutesi ammatilliseen kuntoutukseen. Kun oikeus todetaan, annetaan siitä ennakkopäätös.

 

Perhe-eläke

Perhe-eläke myönnetään tietyin edellytyksin leskelle ja lapselle. Aviopuolison tai vanhemman kuoltua leskelle ja lapsille maksettava perhe-eläke turvaa toimeentuloa.