Eläkkeisiin tulee poikkeuksellisen suuri korotus vuodenvaihteessa

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2023. Työeläkeindeksi nousee 6,8 prosenttia ja palkkakerroin 3,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 80 prosenttia. Voimakkaan inflaation takia työeläkkeisiin tulee siten poikkeuksellisen suuri korotus vuodenvaihteessa.

Palkkakertoimella tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Eläketurvakeskuksen sivuilta löytyy tietoa indeksikorotuksen ja eläkkeelle jäämisen ajankohdan vaikutuksesta eläkkeeseen linkki.