Kiinteistöt

Apteekkien Eläkekassan kiinteistöomaisuus koostuu erilaisista liike- ja toimistotilakohteista sekä vuokra-asunnoista. Tilojen yhteispinta-ala on yli 30.000 m2. Toimitilakohteet sijaitsevat eri puolella Suomea, pääosin kuitenkin pääkaupunkiseudulla.

Vuokra-asunnot

Apteekkien Eläkekassalla on yhteensä yli 200 vuokra-asuntoa, jotka sijaitsevat jäljempänä esitetyillä paikkakunnilla. Asuntokanta muodostuu korkotuki- ja vapaarahoitteisista kohteista. Uudemmat korkotukikohteet on rahoitettu pitkäaikaisilla korkotukilainoilla. Korkotukikohteisiin vuokralaisiksi valittavien henkilöiden tai perheiden tulee täyttää Valtion asuntorahaston tuloja ja varallisuutta koskevat edellytykset. Korkotukikohteita ei voida vuokrata yrityksille. Korkotukikohteet on merkitty kohdeluetteloon maininnalla "korkotuki". Huoneistojen vuokrat vastaavat kunkin paikkakunnan ja alueen markkinavuokria.