Työskentely eläkkeen rinnalla

Eläkkeen rinnalla tekemästäsi työstä karttuu lisää eläkettä enintään 68-vuotiaaksi asti. Tätä eläkettä pitää hakea erikseen.

Vanhuuseläkkeen rinnalla työskentely ei vaikuta eläkkeen maksuun. Eläkkeen rinnalla tekemäsi työn ansioista sinulle karttuu lisää eläkettä 1,5 % vuodessa enintään 68-vuotiaaksi asti. Jos toimit yrittäjänä, voit ottaa itsellesi vapaaehtoisen YEL -vakuutuksen. Vanhuuseläkkeen rinnalla ansaittu eläke lisätään eläkkeeseen 68 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Tällöin ei edellytetä työsuhteen päättymistä. Eläkettä on erikseen haettava vanhuuseläkehakemuksella.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työskentelyä on rajoitettu. Ansioraja on ilmoitettu saamassasi eläkepäätöksessä. Tarvittaessa voit kysyä ansiorajasi meiltä. Jos saat työkyvyttömyyseläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea sinun pitää aina ilmoittaa eläkekassalle työsuhteen tai yrittäjätoiminnan alkamisesta ja saamastasi palkasta. Eläkkeen maksu voidaan ansiotulojen takia keskeyttää tai lakkauttaa kokonaan. Täysi eläke voidaan myös muuttaa osaeläkkeeksi. Aiheetta maksettu eläke joudutaan perimään takaisin. Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tekemäsi työn ansioista karttuu eläkettä 1,5 % vuodessa. Lisää karttuneen eläkkeen voit hakea maksuun, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä ja jos työsuhteesi on silloin päättynyt.

Jos olet osa-aikaeläkkeellä, ilmoita osa-aikatyösi muutoksista meille mahdollisimman pian, jotta voimme tarkastaa muutoksen vaikutuksen eläkeoikeuteesi ja eläkkeesi määrään. Osa-aikaeläkkeellä olevien työntekoa myös valvotaan. Aiheetta maksettu eläke joudutaan perimään takaisin.

Jos Kansaneläkelaitos maksaa sinulle eläkettä tai muita etuuksia kannattaa työnteon vaikutus niihin tarkastaa suoraan Kansaneläkelaitokselta.