Eläkkeen hakeminen

Kaikkia eläkkeitä täytyy hakea kirjallisesti eläkehakemuksella. Samalla hakemuksella voit hakea sekä työ- että kansaneläkkeen. Jos työeläkkeesi määrä on n.1 300 euroa kuukaudessa (avo- tai avioliitossa olevalla n. 1 160 euroa kuukaudessa) kannattaa hakea myös kansaneläkettä. Tarkat kansaneläkkeen tulorajat voit tarkistaa Kelan sivuilta www.kela.fi. Hakemus on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä.