YEL-vakuutusmaksut

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain vakuutusmaksuprosentit. Maksu määräytyy yrittäjälle vahvistetun työtulon perusteella.

Vuonna 2022 vakuutusmaksu on alle 53-vuotiaille ja yli 62-vuotiaille 24,1 %. 53-62-vuotiaille maksu on 25,6 %. Korotettua maksua peritään 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta. Korotettua maksua maksetaan sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta. Vuoden 2017 lakimuutoksen myötä yrittäjän korotettu vakuutusmaksu on voimassa siirtymäajan eli vuoden 2025 loppuun saakka.

 

Erissä maksaminen

Yrittäjällä on mahdollisuus valita vakuutusmaksun maksaminen 1-6 erässä. Eräkuukausista vähintään puolet tulee olla ennen elokuuta. Eräpäivät ja -kuukaudet ovat: 20.1., 20.3., 20.5., 20.7., 20.9. ja 20.11. Maksuissa käytetään korkoutusta, joten valitut eräkuukaudet vaikuttavat maksun määrään. Etupainotteisesti maksunsa maksava saa korkohyötyä.

Mikäli eräkuukausia halutaan muuttaa, tulee siitä ilmoittaa eläkekassalle ennen edeltävän vuoden joulukuuta.

Vakuutusmaksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia. Lisätietoja saa verottajalta.

 

Aloittavan yrittäjän maksualennus

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä saa vakuutusmaksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden ajan. Jos yritystoiminta päättyy ennen kuin neljä vuotta on kulunut, jäljelle jääneen ajanjakson voi käyttää hyväkseen toiseen yrittäjäjaksoon. Jaksojen välillä ei ole aikarajoituksia.

 

Joustomaksu

Yrittäjänä voit maksaa 10 – 100 % suuruisen lisämaksun ja siten parantaa kyseisen vuoden eläkekarttumaa. Joustoa voit käyttää myös alaspäin, jolloin alennus voi olla 10 – 20 %. Eläkekarttuma alenee vastaavasti. Joustolla ei voi ylittää lain työtulorajoja. Siten vahvistetun työtulon ollessa maksimitasolla et voi käyttää joustoa ylöspäin.

Joustoa et voi käyttää aloittavan yrittäjän maksualennuksen aikana. Jos sinulla on maksamattomia YEL -maksuja, et voi käyttää joustoa.

Ensisijaisesti sinun kannattaa muuttaa vahvistetun työtulon tasoa ja vain poikkeustapauksissa käyttää joustomahdollisuutta. Joustomaksut vaikuttavat täysimääräisesti eläkkeeseen, mutta eivät esim. Kelan päivärahoihin, jotka määräytyvät aina vahvistetun työtulon perusteella. Jousto alaspäin voi siten olla parempi vaihtoehto kuin vahvistetun työtulon alentaminen.

Joustomaksua voi käyttää kerran vuodessa. Jousto alaspäin on mahdollista 7 peräkkäisen kalenterivuoden aikana enintään 3 kertaa.

Jos harkitset joustomaksua, ota yhteyttä vakuutusasiantuntijaamme.

 

Maksamattomat vakuutusmaksut

Mikäli et ole maksanut YEL -maksua ja viiden vuoden vanhentumisaika on kulunut, vähennetään kyseisen vuoden YEL -työtuloa eläkettäsi laskettaessa. Työtuloa vähennetään maksamattomien maksujen suhteessa.