YEL- vakuutusmaksut ja eräkuukaudet

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain vakuutusmaksuprosentit. Maksu määräytyy yrittäjälle vahvistetun työtulon perusteella.

Vuonna 2018 vakuutusmaksu on alle 53-vuotiaille ja yli 62-vuotiaille 24,1 %. 53-62-vuotiaille maksu on 25,6 %. Korotettua maksua peritään 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta. Korotettua maksua maksetaan sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta. Vuoden 2017 lakimuutoksen myötä yrittäjän korotettu vakuutusmaksu on voimassa siirtymäajan eli vuoden 2025 loppuun saakka.

Yrittäjällä on mahdollisuus valita vakuutusmaksun maksaminen 1-6 erässä. Eräkuukausista vähintään puolet tulee olla ennen elokuuta. Eräpäivät ja -kuukaudet ovat: 20.1., 20.3., 20.5., 20.7., 20.9. ja 20.11. Maksuissa käytetään korkoutusta, joten valitut eräkuukaudet vaikuttavat maksun määrään. Etupainotteisesti maksunsa maksava saa korkohyötyä.

Mikäli eräkuukausia halutaan muuttaa, tulee siitä ilmoittaa eläkekassalle ennen edeltävän vuoden joulukuuta.

Vakuutusmaksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia. Lisätietoja saa verottajalta.