YEL-työtulon määrä

Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta. Aloittavan apteekkarin vähimmäistyötuloksi eläkekassan hallitus suosittaa 42 050 euroa vuodessa. Maksimissaan työtulo voi olla YEL:n mukainen maksimi (173 875,00 euroa vuodessa v. 2018). Perheenjäsenien työtuloilla on YEL:n mukaiset minimi- ja maksimirajat. Heille vakuutus on otettava, jos työpanoksen arvo on vähintään minimirajan suuruinen (7 656,26 euroa vuodessa v. 2018).