YEL-työtulo

Työtulo on vakuutusmaksun ja eläkkeen perusta. YEL -työtulolla tarkoitetaan rahallista arviota työpanoksestasi yrittäjänä. Monet yrittäjän sosiaaliturvaan ja vakuutuksiin liittyvät edut määräytyvät YEL -työtulon perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi Kelan päivärahat. Kannattaa siis huolehtia, että työtulosi on oikean suuruinen.

YEL-työtulon määrä

Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta. Aloittavan apteekkarin vähimmäistyötuloksi eläkekassan hallitus suosittaa 65 000 euroa vuodessa. Maksimissaan työtulo voi olla YEL:n mukainen maksimi (187 625,00 euroa vuodessa v. 2022). Perheenjäsenien työtuloilla on YEL:n mukaiset minimi- ja maksimirajat. Heille vakuutus on otettava, jos työpanoksen arvo on vähintään minimirajan suuruinen (8 261,71 euroa vuodessa v. 2022). Eläkekassa vahvistaa hakemuksen perusteella työtulon määrän vakuutuksen alkaessa.

Miten työtulo muutetaan?

Eläkekassa vahvistaa hakemuksesta työtulojen muutokset. Muutosta työtuloon haetaan YEL –vakuutuksen muutosilmoitus –lomakkeella.

Luonteva työtulon tarkistamisajankohta on siirtyminen toiseen apteekkiin. Muulloinkin on tarvittaessa syytä tarkistaa, että työtulo on oikealla tasolla. Muista, ettet voi muuttaa työtuloa takautuvasti. Muutos voi astua voimaan aikaisintaan muutoshakemuksen saapumispäivästä.

Mihin työtulo vaikuttaa?

Työtulo vaikuttaa yrittäjätoiminnasta karttuvan eläkkeen määrään. Lisätietoja löytyy www.etk.fi sekä www.tyoelake.fi -sivuilta. YEL -työtulo vaikuttaa myös sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ja äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan määrään.  Päästäksesi työttömyyskassan jäseneksi työtulosi pitää olla kahden vuoden ajan vähintään 13 573 euroa vuodessa. Lisätietoja saa www.kela.fi -sivuilta.