YEL-työtulo

Työtulo on vakuutusmaksun ja eläkkeen perusta. YEL -työtulolla tarkoitetaan rahallista arviota työpanoksestasi yrittäjänä. Monet yrittäjän sosiaaliturvaan ja vakuutuksiin liittyvät edut määräytyvät YEL -työtulon perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi Kelan päivärahat. Kannattaa siis huolehtia, että työtulosi on oikean suuruinen.

YEL-työtulon määrä

Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta. Aloittavan apteekkarin vähimmäistyötuloksi eläkekassan hallitus suosittaa 65 000 euroa vuodessa. Maksimissaan työtulo voi olla YEL:n mukainen maksimi (204 625,00 euroa vuodessa v. 2024). Perheenjäsenien työtuloilla on YEL:n mukaiset minimi- ja maksimirajat. Heille vakuutus on otettava, jos työpanoksen arvo on vähintään minimirajan suuruinen (9 010,28 euroa vuodessa v. 2024). Eläkekassa vahvistaa hakemuksen perusteella työtulon määrän vakuutuksen alkaessa.

Miten työtulo muutetaan?

Eläkekassa vahvistaa hakemuksesta työtulojen muutokset. Muutosta työtuloon haetaan YEL –vakuutuksen muutosilmoitus –lomakkeella.

Luonteva työtulon tarkistamisajankohta on siirtyminen toiseen apteekkiin. Muulloinkin on tarvittaessa syytä tarkistaa, että työtulo on oikealla tasolla. Muista, ettet voi muuttaa työtuloa takautuvasti. Muutos voi astua voimaan aikaisintaan muutoshakemuksen saapumispäivästä.

Eläkekassa tarkistaa työtulot säännöllisesti

1.1.2023 voimaan tulleen lakiuudistuksen johdosta eläkekassa on velvollinen tarkistamaan työtulot säännöllisesti kolmen vuoden välein. Tavoitteena on varmistaa, että työtulot ovat ajan tasalla. Jos työtulo vaikuttaisi liian alhaiselta, eläkekassa on suoraan yhteydessä yrittäjään sen varmistamiseksi, että tarvittaessa työtulo muutetaan tilannetta  vastaavaksi.

Työtulon määritelmä ei lakiuudistuksessa muuttunut, vaan edelleenkin työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta eli sitä palkkaa, mitä maksettaisiin, jos hänen tilalleen palkattaisiin vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. Eläkekassan asiakkailla on pääsääntöisesti työtulot oikealla tasolla, joten yhteydenottoja ei käytännössä jouduttane tekemään monia.

Työtulojen tarkistaminen aloitetaan vaiheittain. Vuonna 2023 tarkistetaan alle 15 000 euron työtulot, vuonna 2024 alle 25 000 euron työtulot ja vuonna 2025 yli 25 000 euron työtulot. Tarkistukset tehdään vain työtuloihin, joihin ei ole tehty olennaista tarkistusta viimeisen kolmen vuoden aikana.

Mihin työtulo vaikuttaa?

Työtulo vaikuttaa yrittäjätoiminnasta karttuvan eläkkeen määrään. Lisätietoja löytyy www.etk.fi sekä www.tyoelake.fi -sivuilta. YEL -työtulo vaikuttaa myös sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ja äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan määrään.  Päästäksesi työttömyyskassan jäseneksi työtulosi pitää olla kahden vuoden ajan vähintään 14 803 euroa vuodessa. Lisätietoja saa www.kela.fi -sivuilta.