Elinaikakerroin

Eläkkeiden määrä sopeutetaan eliniän muutoksiin elinaikakertoimella. Elinaikakerroin koskee vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneitä. Se vaikutti eläkkeisiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010.

Lisää elinaikakertoimesta ja laskuri