Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen voit saada, jos työkykysi on alentunut huomattavasti ja olet alle 63-vuotias. Kuntoutustuki myönnetään määräaikaiseksi ja työkyvyttömyyseläke toistaiseksi. Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen hakeminen on sidoksissa sairausvakuutuksen päivärahaan. Kansaneläkelaitoksen maksaman sairauspäivärahan päätyttyä on mahdollista hakea työkyvyttömyyseläkettä. Jos et hae sairauspäivärahaa lainkaan, voit hakea suoraan eläkettä tai kuntoutustukea. Työkyvyttömyyden arvioinnissa käytetään pohjana lääkärin antamaa B-lääkärinlausuntoa.

Apteekkarin tulee ilmoittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle eläkkeen myöntämisestä.

Lisätietoa työkyvyttömyyseläkkeestä