Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittaiselle varhennetulle vanhuueläkkeelle voit siirtyä 61 vuotta täytettyäsi. Vuonna 1964 syntyneillä alaikäraja nousee 62 vuoteen. Sen jälkeen syntyneillä alaikäraja nousee enintään kaksi kuukautta kerrallaan kuten alin vanhuuseläkeikä. Alaikäraja tulee näin olemaan kolme vuotta ennen alinta vanhuuseläkeikää.

Eläkkeen määrä on 25 tai 50 prosenttia edellisen vuoden loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä. Mikäli ensin ottaa 25 prosentin osuuden, voi myöhemmin ottaa toisen 25 prosentin osuuden. Jos ottaa heti 50 prosentin osuuden, ei sitä voi enää sen jälkeen muuttaa. Nostettavaan osaan tulee pysyvä varhennusvähennys, joka on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista eläkeikää. Vastaavasti tulee lykkäyskorotusta 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen ottamista lykkää yli alimman vahuuuseläkeiän. Lykättävälle eläkkeelle ei ole yläikärajaa.

Osittainen vanhuuseläke ei rajoita työskentelyä. Yrittäjän on eläkevakuutettava yritystoiminta normaalisti, mikäli se edelleen jatkuu.

Ennen osittaisen vanhuuseläkkeen hakemista kannattaa selvittää verotuksen vaikutus.