Eläke-etuudet

Apteekkien Eläkekassasta maksettavat työeläkelakien mukaiset eläke-etuudet ovat:

- vanhuuseläke
- osa-aikaeläke
- työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläke
- perhe-eläke