Apteekkiyrittäjä

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan yrittäjä on 18–67-vuotias henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. YEL:n mukaan vakuutetaan liikkeen- tai ammatinharjoittaja sekä yrityksessä ilman palkkaa työskentelevä, samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Apteekkari on näin ollen yrittäjä. Yrittäjä on myös apteekissa työskentelevä puoliso.

Työeläkeote

Työeläkeotteesta näkyvät tiedot työskentelystäsi yksityisellä ja julkisella työnantajalla sekä yrittäjänä ja siitä kertyneestä eläkkeestä.

Otteesta näkyvät myös palkattomilta jaksoilta kertyneet eläkkeet. Jos olet alle 60-vuotias, saat työeläkeotteen kotiisi kolmen vuoden välein. Jos olet yli 60-vuotias, saat otteen vuosittain. Tarkista saamasi ote hyvin ja ilmoita meille mahdollisista puutteista tai virheistä.

 

Muuta ajankohtaista