YEL

YEL -vakuutus

YEL -vakuutus on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Jos olet apteekkari, sinun pitää yrittäjänä ottaa itsellesi vakuutus. Myös yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet, jotka eivät saa palkkaa, vakuutetaan YEL:n mukaan. Vakuutus on otettava, jos yrittäjätoiminta jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta 18 ikävuoden täyttämisen jälkeen ja työtulo on vähntään alarajan suuruinen. Apteekkarin lisäksi YEL -vakuutus on yleensä otettava apteekissa työskentelevälle puolisolle. Apteekkarin lapset, jotka työskentelevät apteekissa saaden palkkaa, kuuluvat työntekijöiden vakuutukseen.

Vakuutus pitää tehdä kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta. YEL -vakuutusta haetaan kirjallisesti. Sinun tulee täyttää YEL -vakuutushakemus ja työtuloselvitys. Eläkekassa lähettää nämä lomakkeet ohjeineen uusille yrittäjille. Eläkekassa vahvistaa hakemuksen perusteella YEL -työtulon. Tämän työtulon perusteella karttuu eläke ja määräytyy vakuutusmaksu.

Yleistietoa YEL -vakuuttamisesta löytyy täältä.

Lue lisää YEL-työtulosta