Vanhuuseläke

Alin eläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan.

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä valintansa mukaan aikaisintaan ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Alin eläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan.
Ennen vuotta 1955 syntyneillä vanhuuseläkeikä on 63 vuotta.
Vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä alarajaa nostetaan 3 kuukautta jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta.
63 v 3 kk, kun syntymävuosi 1955
63 v 6 kk, kun syntymävuosi 1956
63 v 9 kk,kun syntymävuosi 1957
64 v, kun syntymävuosi 1958
64 v 3 kk,kun syntymävuosi 1959
64 v 6 kk, kun syntymävuosi 1960
64 v 9 kk, kun syntymävuosi 1961
65 , kun syntymävuosi 1962 – 1964

Työsuhteesi pitää olla päättynyt, kun vanhuuseläkkeesi alkaa. Jos haet vanhuuseläkkeen vasta 68 vuoden iässä, ei työsuhteen päättymistä vaadita. Siirtyessäsi vanhuuseläkkeelle saat koko työuraltasi karttuneen eläkkeen. Yrittäjätoiminnalta ei edellytetä päättymistä, mutta vakuuttamisvelvollisuus päättyy, kun vanhuuseläke alkaa.
Ennen vuotta 1958 syntyneellä työttämällä on oikeus saada vanhuuseläke vähentämättömänä 62 vuoden iässä, jos hän saa työttömyysturvalain mukaista lisäpäivärahaa.

Jos jäät vanhuuseläkkeelle myöhemmin kuin alimmassa eläkeiässäsi, saat koko kertyneeseen eläkkeeseen lykkäyskorotuksen. Se on 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta lykkäät eläkkeen ottamista. Työnteon jatkaminen ja eläkkeen kerryttäminen yli alimman eläkeiän on siten edelleen suunnilleen yhtä kannattavaa kuin se oli ennen vuoden 2017 eläkeuudistusta.

Vanhuuseläkettä on haettava. Hakemuslomakkeen löydät täältä.

Eläkkeen rinnalla tekemästäsi työstä karttuu lisää eläkettä. Oikeus lisää karttuneeseen eläkkeeseen on hakemuksesta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Tätä eläkettä pitää hakea erikseen.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle voit siirtyä 61 vuotta täytettyäsi. Vuonna 1964 ja sen jälkeen syntyneillä ikäraja nousee 62 vuoteen. Sen jälkeen syntyneillä alaikäraja nousee enintään kaksi kuukautta kerrallaan. Alaikäraja tulee näin olemaan kolme vuotta ennen alinta vanhuuseläkeikää.

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä on 25 tai 50 prosenttia edellisen vuoden loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä. Mikäli ensin ottaa 25 prosentin osuuden, voi myöhemmin ottaa toisen 25 prosentin osuuden. Jos ottaa heti 50 prosentin osuuden, ei sitä voi enää sen jälkeen muuttaa.

Nostettavaan osaan tulee pysyvä varhennusvähennys joka on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista eläkeikää. Jos haet osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vasta alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, ansaittua eläkkeen osaa korotetaan 0,4 prosentin lykkäyskorotuksella jokaiselta kuukaudelta, jolta olet myöhentänyt eläkkeen alkamista.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana voit työskennellä vapaasti ja jatkaa eläkkeen kerryttämistä. Jos toimit yrittäjänä, on yritystoiminta eläkevakuutettava normaalisti.

Kun otat vanhuuseläkettäsi maksuun osittaisena, vaikuttaa se jonkin verran alentavasti varsinaiseen vanhuuseläkkeeseesi.

Suosittelemme, että ennen kuin haet osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, pyydät eläkekassalta siitä sekä sen jälkeisestä vanhuuseläkkeestä arviolaskelmat.