TyEL-vakuutusmaksut

Vakuutusmaksut laskutetaan työnantajalta kuukausittain. Maksu pitää sisällään sekä työnantajan että työntekijöiden osuudet. Työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä työntekijöiden työeläkevakuutusmaksut. Eläkekassalle työnantaja vastaa koko vakuutusmaksusta, siis sekä omasta että työntekijöiltä perityistä osuuksista.

Vakuutusmaksujen laskuttaminen

Eläkekassa laskuttaa TyEL -vakuutusmaksut työnantajalta kuukausittain edellisen kuukauden aikana maksettujen ja tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen perusteella. Maksut sisältävät sekä työnantajan että työntekijöiden osuudet.

Eräpäivä on aina kuukauden 20. päivä. Viivästyskorotus on 8,0 % ja se lasketaan eräpäivästä suorituksen maksupäivään. Vakuutusmaksu ja sille laskettu viivästyskorko ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä.

Maksuprosentti

Kunkin vuoden maksuprosentin vahvistaa eläkekassan hallitus. Lopullinen vakuutusmaksuprosentti vahvistuu seuraavan vuoden puolella eläkekassan tilinpäätöksen valmistuttua. Mikäli lopullinen maksuprosentti on pienempi, saavat työnantajat hyvitystä. Lisämaksua joudutaan perimään, mikäli lopullinen maksuprosentti on suurempi.

Vuonna 2022 vakuutusmaksu on 24,5 %.

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

Työntekijät maksavat itse osan lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutusmaksusta. Vuonna 2022 työntekijän työeläkevakuutusmaksu on alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 7,15 %. 53 – 62-vuotiaiden maksu on 8,65 %. Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa sovitun mukaisesti 53-62-vuotiaiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muiden työntekijöiden, koska heille karttuu ansioistaan eläkettä korkeammalla prosentilla. Tämä siirtymäaika jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka.

Työnantaja pidättää työntekijöiden maksuosuudet palkanmaksun yhteydessä.