Työhyvinvointi

Työhyvinvointi ja työkykymme ylläpito on meidän kaikkien vastuulla. Apteekkialan työhyvinvointia ja työkyvyn ylläpitoa sekä työurien pidentämistä edistäviä toimia pohditaan alan omassa yhteistyöryhmässä. Apteekkialan työhyvinvointiryhmä jatkaa aiemmin toimineen Tyky-ryhmän työtä ja siinä ovat mukana Apteekkien Eläkekassan lisäksi Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Apteekkien Työnantajaliitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Työturvallisuuskeskus. Apteekkialalle suunniteltu Työhyvinvointia apteekkeihin -opas löytyy etusivulla olevasta linkistä.

Opas on tarkoitettu koko henkilökunnan käyttöön ja sen toivotaan antavan vinkkejä ja virikkeitä apteekin omaan työhyvinvointitoimintaan. Jokaisella on oma tärkeä osansa työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisessä ja oman työkykynsä ylläpitämisessä. Muistathan, että mitä pidempään jaksat työelämässä, sitä paremman eläkkeen saat loppuelämäsi turvaksi. Hyvinvointi työssä on koko työyhteisön yhteinen asia. Toivottavasti apteekissasi työhyvinvointitoiminta on osana jokapäiväistä toimintaanne.