TyEL -vakuutuksen hoitaminen

Vakuutuksen alkaminen

Apteekin omistajanvaihdoksen yhteydessä rekisteröidään vastaanottavalle apteekkarille oma TyEL -vakuutus työntekijöiden eläkevakuuttamista varten. Vakuutus tulee voimaan kauppapäivästä. Kauppapäivästä on hyvä ilmoittaa eläkekassalle heti, kun se on tiedossa. Ilmoituksen voi tehdä joko luopuva tai vastaanottava apteekkari.

Vakuutuksen rekisteröintiä varten tarvittavat tiedot pyydämme vastaanottavalta apteekkarilta. Koska vakuutuksen tulee olla rekisteröitynä uuden apteekkarin ilmoittaessa ensi kertaa palkkatietoja tulorekisteriin, on tärkeää olla yhteydessä eläkekassaan ajoissa.

TyEL -vakuutus on aina apteekkari- ja apteekkikohtainen. Vakuutuksella on oma eläkejärjestelynumero, joka on muotoa 80009-xxxxx. 80009 on eläkekassan tunnus ja loppuosa on vakuutuksen tunnus, joka yksilöi vakuutuksen juuri kyseiselle apteekkarille kyseiseen apteekkiin. Eläkejärjestelynumeroa tarvitaan tehtäessä palkkailmoituksia tulorekisteriin.

Jatkuva vakuutus

Työntekijöiden eläketurvan kannalta on tärkeää, että ilmoitat palkkatiedot ajantasaisesti tulorekisteriin. Niin varmistat, että vakuutusmaksut laskutetaan oikein ja työntekijöiden eläkkeet määräytyvät oikein.

Ilmoita eläkekassalle mahdollisimman pian, jos yhteystiedot tai muut vakuutukseen liittyvät tiedot muuttuvat.

Vakuutuksen päättyminen

TyEL -vakuutus päättyy, kun apteekkari luopuu apteekistaan ja se siirtyy uuden omistajan haltuun. Luopuvan apteekkarin vakuutus päättyy apteekkikauppaa edeltävään päivään.

Vakuutusmaksut peritään tulorekisteriin ilmoitettujen palkkatietojen perusteella, joten eläkekassalle ei työntekijöihin liittyviä tietoja tarvitse erikseen ilmoittaa.