Eläkkeen hakeminen

Kaikkia eläkkeitä täytyy hakea kirjallisesti eläkehakemuksella. Samalla hakemuksella voit hakea sekä työ- että kansaneläkkeen. Jos työeläkkeesi määrä on alle n.1 300 euroa kuukaudessa (avo- tai avioliitossa olevalla n. 1 160 euroa kuukaudessa) kannattaa hakea myös kansaneläkettä. Hakemus on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. Hakemuslomakkeet löydät täältä. Vanhuuseläkettä voit hakea myös sähköisesti tästä.

Hae eläke paperilomakkeella tai sähköisesti